Mats Rusback

Fiber och elprojekt

Här finns lite information om fiber och elprojektet. Under fliken Dokument lite längre ner på sidan finns kartor och presentationen som Eltel drog i bystugan. Jag ska se till att presentationen blir omgjord till PDF… Borlänge Stadsnät: Dags för Stadsnät till Tuna Hästberg! (borlangestadsnat.se)