Månad: april 2022

Valborgsmässofirande vid Äventyrsgruvan

Under eftermiddagen och kvällen uppträder Aurora Eldshow på scenen nere i gruvan vid tre tillfällen. Anmälan på Äventyrsgruvans hemsida www.aventyrsgruvan.se. Vid uppgången efter den sista föreställningen tänds majbrasan c:a kl 21 och kvällen avslutas med ett fyrverkeri. Hembygdsföreningen säljer korv, kaffe mm i slogboden. Fritt inträde till majbrasan.

Tippning av ris för majbrasan

Tippning av ris och brännbart trädgårdsavfall för majbrasan vid Äventyrsgruvan kan göras fram till den 30 april. Ingen tippning av stubbar och stammar grövre än 1 dm.