Om Tuna-hästberg

Om Tuna-hästberg

Längs den gamla vägen som går mellan Ludvika och Borlänge ligger byn Tuna Hästberg. Byn har som många andra byar i Bergslagen en rik och växlande historia som sträcker sig genom seklers gång. Byns ursprung kan med säkerhet spåras tillbaka till första hälften av 1600-talet, då en förmögen finne från Karelen slog sig ned i trakten. Denne man som i domboken går under beteckningen ”Ryke Hindrik Jacobsson i Hessebergeth” är idag anfader till många av de som räknar sitt ursprung tillbaka till Hästberg.

Byn hade sin storhetstid under de år då Bergslaget bedrev gruvdrift här. Malmen i Tuna Hästbergs gruvor hade en hög manganhalt och lämpade sig därför väl till bland annat vapentillverkning, vilket fick till följd att gruvan blomstrade under 40-talet. Produktionen omfattade under detta decennium allt från själva brytningen till framställningen av pannsinter för direkt leverans till Domnarvets hyttor. Under denna tid fanns bla två smedjor och två linbanor för gråberg och malm.

Under slutet på 60-talet började driften trappas ned, men nedläggningsbeslutet 1968 kom ändå som en smärre chock eftersom direktören något år innan sagt att malmen skulle räcka i minst 100 år. Malmen räckte visserligen, men Domnarvet hade arbetat fram en ny process där malmen från gruvan i Hästberg inte ansågs lämplig. Den 1 juli 1968 kom så slutligen driftstoppet och en epok, som sträcker sig från de första fyndigheterna i trakten runt år 1400 till 1968, närmare 600 år, gick i graven.

Sedan gruvans nedläggning har Tuna-Hästberg utvecklats till en bosättningsort för arbetspendlare med kort avstånd till både Borlänge och Ludvika. Många föredrar att bo på en liten ort med närhet till natur, bad, fiske, jakt, skidåkning, mm. Det finns även ett antal en- och fåmansföretag.

Från 2011 har den nedlagda gruvan fått en ny användning som äventyrsgruva. Den gamla gruvan är torrlagd ner till 80 m djup och det finns åtskilliga km orter, stora brytningsrum och lämningar efter gruvbrytningstiden att utforska. Här bjuder Äventyrsgruvan på olika möjligheter, alltifrån enklare guidade vandringsturer, konferenser i uppvärmt bergrum, lite mer avancerade äventyrsturer till kvalificerad tunneldykning ner till c:a 200 m under markytan.

Gruvan besöks nästan varje vecka av dykare från hela norra Europa och är nordens största dykplats räknat i antal dyk per år. En stor satsning är den underjordiska scenen i flera olika nivåer byggd i anslutning till ett av de största torrlagda brytningsrummen. Såväl akustiken som ljussättningen mot det mörka berget är enastående. Invigning sker den 14 mars 2020.

Utöver Äventyrsgruvans egna arrangemang kommer scenen att hyras ut till alla som vill arrangera sång, musik och uppträdanden för en begränsad publik (max 200 personer)