Årsskrifter

Vill Du beställa en årsskrift, gammal eller ny?
Skicka ett meddelande till info@tunahastberg.se och ange Din postadress.
Du får en bekräftelse med e-post vad det kostar och hur Du kan betala.

Förteckning

Förteckning över artiklar och författare i Hembygdsboken och Årsskrifterna

Hembygdsboken, 1996
Författarnas förord, s. 6-7
Karta över Tuna- Hästberg med omnejd, s. 8
Innehållsförteckning, s. 9
Forss, Tommy (†). 1996. Mitt Herrskap, Gott Folk (lyrisk intro), s.10
Hansson, Bo. 1996. Skogsfinnar, s.11-14
Hellander, Gunnar (†). 1996. Rike Hindrik, s.15-17
Släktöversikt från Rike Hindrik till stammhemmansägarna, s.18
Janols, Anders. 1996. Ängar och ängsbruk, s.19-29
Hummel, Ruben. 1996. Hummelgården, s.30-38
Janols, Anders. 1996. Ett födmålskontrakt, s.39-40
Thundahl, Anders (†). 1996. Bref (1913), s.41-45
Broman, John (†). 1996. Ett solvarv, s.46-63
Broman, John (†). 1996. Kartor, gårdar, s.64-65
Forss, Tommy (†). 1996. Några rader om järnets historia, s.66-68
Fredriksson, Rune (†). (red.). 1996.Ur hävderna om gruvorna, s.69-78
Janols, Anders & Rusback, Tage (†). 1996. Milkolningen, s.79-87
Karlsson, Gösta. 1996. Räms bruk, s.88-92
Karlsson, Gösta. 1996. Flottningsbåten, s.93-94
Hillgren, Arne (†), Janols, Anders & Rusback, Tage (†). 1996. Tuna-Hästbergs gruva-arbetsplatser, arbetsuppgifter, arbetare vid början av 1940-talet, s.95-111
Hagman, Sven (†). 1996. Gruvs avd. 88 Hästberg, 112-114
Studiecirkel, Hästbergs historia. 1996. Arbetare instängd, s.115-116
Janols, Sven (†), 1996. Några minnen av gruvbyn, s.117-119
Studiecirkel, Hästbergs historia. 1996. Gruvkarta från 1787, s.120-121
Isaksson, Anita. 1996. Min farfar, s.122-128
Studiecirkel, Hästbergs historia. 1996. Kuppning och annan folkmedicin, s.129-133
Isaksson, Anita. 1996. Skolan, s.134-148
Studiecirkel, Hästbergs historia. 1996. Några hästbergsprofiler, s.149
Hummel, David (†). 1996. Krönika, s.150-157
Janols, Anders. 1996. Handel och handelsmän, s.158-163
Sundkvist, Elsie. (red.). 1996. Kommunikationer, s.164-172
Lundvall, Erik (†). 1996. Luffarna, En vandringsman och Hin Onde, s.173-179
Carlsson, Cecilia (†), Hatakka, Seppo & Isaksson, Anita. 1996. Barndomsminnen, s.180-191 Svedin, Gerda (†). 1996. Min barndoms by, s.192-194
Studiecirkel, Hästbergs historia. 1996. IRIK, Tuna Hästbergs badhusförening och Tuna Hästbergs föreläsningsförening, s.194-202
Hatakka, Seppo. 1996. Rämenloppet, s.203-207
Janols, Anders. 1996. Smälla griftegård, s.208-212
Janols, Anders. 1996. Carl Perssons minnesbok, s.213-217
Studiecirkel, Hästbergs historia. 1996. Bykarta, personförteckning, källor, s.218-224

 

Årsskrift 1998 
Janols, Anders. 1998. Hästbergs krets av Svenska Missionsförbundet, s.2-13
Pettersson, Ejdor. 1998. Templet 169 Morberget, s.14-20
Dahlin, Sven-Olov (†), Hellander, Gunnar (†), Pettersson, Ejdor, Pettersson, Majken och Sundkvist, Elsie 1998. Andra nykterhetsföreningar i Tuna Hästberg med omnejd, s.21
Wahlberg, Lasse. 1998. Smeddrängens minnen, s.22
Hästberg 1998 (red.). Gamla gårdar i byn, Lises, Massens, Jan Ols, Handlarns och Neregårds, s.23-27
Broman, John (†). 1998. Gamla byn i Tuna Hästberg på 1910-1920-talen, s.28
Hästberg 1998 (red.). Skolkort kl 1-2 1954-55, kl 1-4 1996-97, s.29-30
Hästberg 1998 (red.). Känner någon…till…korten? s.31
Hästberg 1998 (red.). Tillägg och rättelser till boken Tuna Hästberg, bondby-gruvby, s.32

 

Årsskrift 1999 
Janols, Anders. 1999. Esperantoklubben i Tuna Hästberg, s.2-8
Hästberg 1999 (red.). Gamla gårdar, Kvarnberget och Koses, s.9-10
Andersson, Anna (†), Hummel, Ruben, Janols, Anders & Norman-Lenne, Greta (†). 1999. Rämshyttans turiststation, s.11-34
Wahlberg, Lasse. 1999. Några historier om Lenne, s.35-37
Hästberg 1999 (red.). Skolkort kl 1-6 1924-25, kl 3-4 1939-40, 38-39 Hästberg 1999 (red.). Tillägg till Årsskrift 1998, s.40

 

Årsskrift 2000 
Hatakka, Seppo. 2000. Motorcyklar och motorcyklister i Tuna-Hästberg från 1920-1940, s.2-6 Hästberg 2000 (red.). Skolkort kl 3-6 1929-30, kl 3-4 1965-66, s.7-8
Hellander, Gunnar (†), Hummel, Ruben & Janols, Anders. 2000. Smågruvorna, s.9-15
Janols, Anders. 2000. Före tvättmaskinernas tid, s.16-21
Hatakka, Seppo. 2000. Minnen från Kvarnberget (Rusback, Tage (†)), s.22-28
Hästberg 2000 (red.). Gamla gårdar, Lodins och Sven Janols, s.29-30
Sandström, Gertrud (†). 2000. Några tankar kring en vacker uddspets, s.31
Janols, Anders. 2000. Växter på Tures äng, s.32
Hummel, Ruben. 2000. Historier från trakten, s.33-34
Karlsson, Gösta. 2000. Gubben flyttar, s.35
Hästberg 2000 (red.). Tillägg och rättelser till årsskrift 1999, s.36

Årsskrift 2001
Persson, Torsten (†). 2001. Bergslagsrapsodi. Polka (notskrift), främre pärminsida Hatakka, Seppo & Isaksson, Anita. 2001. Erik Hjertberg (†) berättar, s.2-7
Hästberg 2001 (red.). Skolkort kl 1-2 1934-35, kl 1-2 1972-73, s.8-9
Hummel, Ruben. 2001. Historien om nämndemans hatt, s.9 Wahlberg, Lasse. 2001. Korsvägen, s.10-11
Hellander, Gunnar (†) & Janols Anders. 2001. Amerikafarare, s.12-13
Sundkvist, Elsie. 2001. Adolf Norström, en amerikafarare, s.14
Harén, Johnny, Janols, Anders, Karlsson, Bo(†) & Nyberg, Tore. 2001. Bagghytteorten, s.15-21 Hatakka, Seppo. 2001. Dammsjögruvan, s.21-22
Hästberg 2001 (red.). Gamla gårdar, Granbo-Hellanders, s.23
Hillgren, Arne (†), Janols, Anders, Jansson, Bror, Karlsson, Gösta, Larsson, Bonny, Persson, Helge (†) & Wadling, Lars 2001. Torsten Persson, en begåvning med förhinder, s.24-30
Philipsson, Monica. 2001. Gamla gårdar-Ståhls, s.30-31
Janols, Anders. 2001. Slåttern år 2000 på Tures äng, s.32
Hästberg 2001 (red.). Tillägg och rättelser till årsskrift 2000, s.32
Persson, Torsten (†). 2001. ”Starkus” Polka, Ljungfeldts Polska, Gunnar Brohlins Gånglåt (notskrifter), bakre pärminsida

Årsskrift 2002 
Hästberg 2002 (red.). Minnesord om Arne Hillgren – styrelsen, IOGT-NTO 169 Rämshyttan, Johanna Körberg och Ruben Hummel, s.2-3
Jansson, Bror & Hästberg 2002 (red.). 2002. Skolmaten, s.4-6
Hästberg 2002 (red.). Skolkort kl 5-7 1944-45, kl 5-7 1948-49, s.7
Janols, Mats. 2002. Bagghyttegruvan-en kort epok i bygdens gruvhistoria, s.8-13
Janols, Anders. 2002. Skogen, s.14-24
Isaksson, Anita. 2002. Sveinung Smedbakken berättar, s.25-30
Hästberg 2002 (red.). Några bybor från förr, s.31-32
Hästberg 2002 (red.). Tillägg och rättelser till årsskrift 2001, bakre pärminsida

Årsskrift 2003 
Fredriksson, Bengt. 2003. En Idkerbergare om Tuna-Hästberg under 30- och 40-talen, s.2-4 Leijström, Lars. 2003. Det röda huset längst bort i byn, s.5-6
Hästberg 2003 (red.). Skolkort kl 5-6 1962-63, kl 3-4 1976-77, s.7
Hästberg 2003 (red.). Några bybor från förr, s.8-9
Stam, Anders. 2003. Polettanvändare i Tuna Hästberg och dess närhet, s.10-12
Janols, Mats. 2003. Konstgångarna, intressanta fornlämningar i byns omgivningar, s.13-22
Janols, Anders. 2003. Turiststationen återuppstår? s.23-31

Årsskrift 200
Janols, Anders. 2004. Kasererna, s.2-9
Grektorp, Bo. 2004. Potatisresan, s.10
Hummel, Carolina. 2004. Röster om Tuna-Hästberg, s.11-13
Andersson, Jan. 2004. Baggbodykarna, s.14-15
Janols, Anders. 2004. Ingemar Nilsson, en mångkunnig småföretagare, del 1, s.16-22
Wahlberg, Lasse. 2004. En gruvlig upplevelse, s.23
Fredriksson, Bengt & Fredriksson, Doris. 2004. Gamla ord och uttryck, s.24-25
Nilsson, Majt. 2004. Ung på 40-talet i Hästberg, s.26-27
Hästberg 2004 (red.). Skolkort kl 1-6 vt 1920, förskolan vt 1977, s.28
Hästberg 2004 (red.). Gamla gården. Karlberg, s.29
Hästberg 2004 (red.). Hästbergare från förr, s.30-31
Janols, Mats. 2004. Ett märkligt malmfynd, s.31-32
Hästberg 2004 (red.). Tidigare årsskrifter (Boken, 2001, 2003). Tillägg och rättelser, bakre pärminsida

Årsskrift 2005
Janols, Mats. 2005. Invigning av Limbergsleden, främre pärminsida Janols, Anders. 2005. Ingemar Nilsson, en mångkunnig småföretagare, del 2, s.2-8
Sundberg, Per & Molinder, Tore. 2005. Året när IRIK blev veckans lag två gånger, s.8-9
Janols, Anders. 2005. Barnfamiljer i glesbygd, s.10-13
Janols, Anders. 2005. Gunnar Hellander om sin hemby, s.13-17
Janols, Mats. 2005. Bagghyttemalm spårad till trakten S om Sandstad, s.18
Andersson, Jan. 2005. Gamla gårdar. Torkabo-Rusens, s.19-20
Hästberg 2005 (red.). Stora Kopparbergs arrendegårdar i Rämenbygden, s.21
Molinder, Tore. 2005. Gamla ord och uttryck 2, Hästberg 2005 (red.). Minnesord om Sven Hagman s.22
Hästberg 2005 (red.). Hästbergare från förr, s.23
Hästberg 2005(red.).Skolkort 1-4 2002-03(sista elevgruppen i T-H skola),kl 5-6 vt 1961, s.24 Nilsson, Majt. 2005. Vår skola, s.25-26
Sundnes, Lars-Erik. 2005. Skoluppsats, s.27
Adolfsson, Gudrun. 2005. 42 år i Hästbergs skola, s.28-31
Hummel, Sven Erik. 2005. Hembygdsföreningens bystuga, s.32

 

 

 

Årsskrift 2006 
Hästberg 2006 (red.). Gunnar Hellander till minne, s.2
Janols, Anders. 2006. Anders Eriksson, företagare, s.3-9
Janols, Mats. 2006. Målning av bystugan. Utflykt till Rämsbyn. Midsommardansen 2005, s.10-13 Janols, Mats. 2006. Besök hos kolarna Benny och Örjan vid Stormatsbyn, s.14-16
Janols, Mats. 2006. Rämsbyn-en försvunnen by, s.17-23
Persson, Erik (†). 2006. Med en blind försäljare runt Rämen, s.24
Albertsdotter, Britta (†) & Broman, Anders. 2006. Fixgårdens historia, s.25-27
Wahlberg, Lasse. 2006. Finska krigsbarn i Tuna-Hästberg, s.27-28
Wahlberg, Lasse. 2006. Vacker vy-ett skogsminne, s.28
Hästberg 2006 (red.). Gamla ord och uttryck 3, s.29
Hästberg 2006 (red.). Skolkort från Sångbergets skola 1931. Gruppfoto från fortsättningskurs 1933 för flickor i Idkerberget (elever från Tuna Hästberg och Idkerberget), s.30
Eriksson, Harald (†). 2006. En skollärares betraktelse över Tuna-Hästberg, s.31-33
Andersson, Jan. 2006. Ejdor, en spiknykter tågklarerare, 34-36

 

Årsskrift 2007 
Jansson, Gösta. 2007. Barndomsminnen, s.2-5
Hästberg 2007 (red.). Hästbergare från förr, s.6-7
Eriksson, Benny. 2007. Räms-Örnäs, s. 8-13
Rusback, Mats & Wennerström, Sara. 2007. Familjen Sundberg, s.14
Janols, Anders. 2007. Familjen Diekmann, s.15-16
Janols, Anders. 2007. Sommarauktionerna i Tuna-Hästbergs Folkets Park, s.17
Janols, Mats. 2007. Fyra gruvkarlar från Tuna-Hästberg deltog i en undersökningsexpedition till östra Grönland sommaren 1951, s.18-21
Hästberg 2007 (red.). Skolkort kl 3-4 vt 1982, s.7 och kl 3-6 vt 1923, s.22 Janols, Mats. 2007. Hänt i bygden och inom föreningen under 2006, s.23-30
Hästberg 2007 (red.). Bussresan, s.31-32

 

Årsskrift 2008
Janols, Anders. 2008. Blommor (herbarier) i gåva till hembygdsföreningen, s.2-3
Janols, Anders. 2008. Rämshyttans vävstuga, s.4-7
Janols, Mats. 2008. Tuna-Hästbergs Gruvor, s.8-10
Janols, Anders & Sundkvist, Elsie. 2008. Minnen från fortsättningsskolan, s.11-14
Nyberg, Bo. 2008. Ishockeyklubben i Rämshyttan, s.15-21
Hästberg 2008 (red.). Skolkort kl 3-4 ht 1970, s. 21
Hummel, Ruben. 2008. Utvärdering och analys av material hämtat från fallet Qvarnberg, s.22-27 Hästberg 2008 (red.). Hästbergare från förr. Kurs om konservering 1943, s.27
Janols, Mats. 2008. (Gamla gårdar) Backtäppan, s.28
Janols, Mats. 2008. Händelser i bygden och inom föreningen under året, s.29-35
Samuelsson Ohlanders, Irene. 2008. I ett av klasrummen… (en atelje), s.36

 

Årsskrift 2009 
Janols, Anders. 2009. Tuna-Hästbergs Folkets Park-en historia i många delar, s.2-6
Hästberg 2009 (red.). Skolkort kl 1-2 1938-39 (Hästbergs skola), kl 3-6 2008-2009 (Idkerbergets skola), s.7
Hästberg 2009 (red.). Hästbergare från förr, s.8
Jansson, Ingvar. 2009. Gamla gårdar. Min uppväxt vid Lissle Petters, s.9-11
Hästberg 2009 (red.). Gamla gårdar. Wikströms-Petterssons, s.11
Gäfvert, Lena. 2009. Minnen från Tuna-Hästberg. Wahlbergs på Snickarns, s.12-23
Janols, Mats. 2009. Bevarandet av Räms hyttruin- fornlämning nr 103, s.24-26
Janols, Mats. 2009. Hänt under året, s.27-32

 

Årsskrift 2010
Janols, Anders. 2010. Smörtjärnarna-ett reservat för alla, s.2-6
Wahlberg, Lasse. 2010.Minnen från Storslätten-Rune Andersson berättar för Lasse Wahlberg, s.7-9
Hästberg 2010 (red.). Skolkort från storslättens skola ht 1939, s.9
Nyberg, Bo. 2010. Tuna-Hästbergs skytteförening 1951-2005, s.10-18
Tuna-Hästbergs skola ht 1973 (avmarsch till bespisningen), s.18
Sundkvist, Elsie. 2010. Mitt Hästberg, s.19-21
Hellman, Per-Åke. 2010. Biodling i Tuna-Hästberg, s.22-23
Hästberg 2010 (red.). Idrottsplatsen i Tuna-Hästberg, s.24-26
Pettersson, Margareta. 2010. Gamla gårdar-Parlingsgården, och Parling Gustavs, s.26
Janols, Anders & Janols, Mats. 2010. Folk och fä i Tuna Hästberg (bl a befolkningsutveckling 1677-2009), s.27-28
Hästberg 2010 (red.). Rämen-en mytisk sjö, s.28
Janols, Mats. 2010. Hänt under året, s.29-36

 

Årsskrift 2011 
Janols, Mats. 2011. Tuna-Hästbergs äventyrsgruva, s.2-3
Nyberg, Bo. 2011. Gamla gårdar. Knippan, s.4-6
Hermansson, Bengt. 2011. Historien om en järnklump, s.6
Janols, Anders. 2011. Gullviva, mandelblom…(ett herbarium), s.7 Karlsson, Bo (†). 2011. Mina år i Tuna-Hästberg (gruvan). Bo Karlsson berättar, s.8-15
Janols, Anders. 2011. Lokalhistorisk resa med gammal karta, s.15-18
Karlsson, Gunnar. 2011. Med Jeriko Elin som lärarinna, s.19
Hästberg 2011 (red.). Skolkort kl 5-6 vt 1958, kl 3-4 vt 1973, s.20
Andersson, Leif. 2011. Emigrationen från Tuna-Hästberg-några personliga öden, s.21-23
Janols, Mats. 2011. Hänt under året, s.24-30
Hatakka, Seppo. 2011. Turistgården i tiden, s.31

 

Årsskrift 2012 Hästberg 2012 (red). Invigning av Äventyrsgruvan, s. 2-4
Andersson,Leif. 2012.Hästbergsbor som emigrerade till Nordamerika mellan åren 1881-1890,s. 5-10 Hästberg 2012 (red). Röster om Tuna-Hästberg, s. 10-12
Janols, Mats. 2012. Tvistegruvan i Smörbergsfältet, s. 13-14
Janols, Frits (†). 2012. Vägen till mitt yrke som folkskollärare-Frits Janols berättar (från manuskript skrivet omkring 1980), s. 15-20
Nyberg, Bo. 2012. Från Tuna-Hästberg till Jinchuan i Kina, s. 21-29
Hästberg 2012 (red). Skolkort kl 1-6 ht 1917, kl 1-3 läsåret 1982-83, s. 30
Hästberg 2012 (red). Skolkort kl 5-6 läsåret 1954-55, s. 31
Hästberg 2012 (red). Hänt under året 2011, s. 32-35

 

Årsskrift 2013 
Hästberg 2013 (red.). Hembygdsföreningens bibliotek invigt, främre pärminsida Nyberg, Bo. 2013. Smågruvor i området vid Skålgruvtjärn, s. 2-6
Hästberg 2013 (red.). Hästbergare från förr, s.6
Hästberg 2013 (red.). Sykursgrupp. Söndagsskolegrupp, s. 7
Andersson, Leif. 2013. Familjen Gustav Lanner, Tuna Hästberg, s. 8-9
Hästberg 2013 (red.). På linbanans tid, s. 9
Janols, Anders. 2013. Harry Persson-legendarisk nyckelperson i Leksands IF, s. 10-14
Janols, Mats. 2013. Folkhögskolekurs arrangerades i Tuna Hästberg 3-24 februari 1935, s.15 Nordström, Ture (†). 1991/2013. Modellflygklubben ”Komet”, s. 16-18
Janols, Anders. 2013. Fornminnen och några andra minnen på några öar i Rämen, s. 19-23
Janols, Mats. 2013. Tuna Hästbergs kreatursförsäkringsförening, s. 24
Hästberg 2013 (red.). Hänt under året 2012, s. 25-31

 

Årsskrift 2014
Janols, Anders. 2014. Karta över gamla Tuna västra fäbodomr., främre pärminsida
Nyberg, Bo. 2014. Min farmor Ester Karlsson – ett kvinnoöde, s. 2-4
Hästberg 2013. Red. och Marianne Kraft. Hästbergare från förr, s.5-7
Hermansson, Ronnie. 2014. Kräftor och kräftfiske i Rämshyttans fvof, s. 7-9
Janols, Anders. 2014. Hagman och Hellander… kommunala förtroendemän…, s. 10-14
Nyberg, Bo. 2014. Gammal hyttplats-Smälla hytta?., s. 15
Janols, Anders. 2014. ..fäbodbrukets historia i SV delen av gamla St Tuna, s. 16-19
Janols, Anders. 2014. Fäbodarna häromkring, s.19-24
Janols, Anders. 2014. Lilla Sångan fäbod. Nya Spånsan fäbod, s. 25-29
Hästberg 2014 (red.). Hänt under året 2012, s. 30-35
Janols, Anders. 2014. Bilder från fäbodmarker i V gamla Tuna, bakre pärminsida

 

Årsskrift 2015
Nyberg, Bo. 2015. Ung på 50-talet i Tuna-Hästberg, s. 2-11
Hästberg 2015. (red.). Skolkort från Tuna-Hästbergs skola, s.12
Söräng, Eila. 2015. Mina Barndomsminnen från Tuna-Hästberg, s. 13-15
Janols, Anders. 2015. Stockgropen, s. 16-19
Broman, Per. 2015. Tankar från loftet, s. 19-20
Hästberg 2015 (red.). Hästbergare från förr, s. 21
Karlsson, Daniel. 2015. Äventyrsgruvan – från dröm till verklighet, s.22-24
Hästberg 2015 (red.). Hänt sedan förra årsskriften, s. 24-31
Janols, Anders. 2015. Bilder från fäbodmarken på Hästbergs Klack, bakre pärminsida