Tuna-Hästbergs hembygdsförening

Detta händer just nu

Vi kommer att byta hemsida

Vi har beslutat övergå till Hembygdsportalen och denna hemsida uppdateras inte längre. Loppis i bystugan öppet söndagar juni-august kl 14-16. Övernattning i bystugan bokas på AirBnB. Folkets park bokas på telefon 076-0222557

Läs mer

Skidspår

Vid tillräckligt snödjup preparerar hembygdsföreningen skidspår från Äventyrsgruvan till Spånsans fäbod (4 km). Därifrån går det att fortsätta i Gyllbergens spårsystem som sköts av Borlänge kommun. Tidvis är även Vildmarksleden spårad, vilken man når efter 3 km. Det finns två alternativa spårsträckningar de första två kilometrarna. För den som vill göra en lite kortare tur (4 km)går det bra att åka dessa båda spår runt Nyckeltjärnarna.

Större delen av spårsystemet går över flack myrmark, som måste vara tillfrusen i sankare partier för att göra spår. Markbeskaffenheten i gruvans närmaste omgivning kräver ett snödjup på minst 4 dm. Men höjdläget (340 m öh) och närheten till Gyllbergen gör att snön som fallit ej töar så lätt. Oftast har vi spår från Äventyrsgruvan från nyår till mitten av april.

Vid något mindre snödjup, 2-3 dm, eller sämre underfrysning i myrarna spårar vi från Dagbrottsvägen och den västliga sträckningen förbi Nyckeltjärnarna till Vildmarksleden. Isförhållandena avgör om det går att spåra till Spånsanstugan. Parkering på Dagbrottsvägen för ett fåtal bilar.

Ytterligare ett alternativ vid bara 15-20 cm snödjup är skogsbilvägen på Nordviksskogen, c:a 5 km enkelspår. Parkering vid Nordviksvägens början. Spårning förutsätter att inte plogning för skogsdrivning sker.

För aktuell spårstatus, klicka på knappen och sök på anläggning Tuna-Hästberg, Borlänge kommun.

Om Tuna-hästberg

Längs den gamla vägen som går mellan Ludvika och Borlänge ligger byn Tuna Hästberg.

Byn har som många andra byar i Bergslagen en rik och växlande historia som sträcker sig genom seklers gång.

Byns ursprung kan med säkerhet spåras tillbaka till första hälften av 1600-talet, då en förmögen finne från Karelen slog sig ned i trakten. Denne man som i domboken går under beteckningen ”Ryke Hindrik Jacobsson i Hessebergeth” är idag anfader till många av de som räknar sitt ursprung tillbaka till Hästberg.