Tuna Hästbergs

Hembygdsförening


Hembygdsföreningen önskar alla medlemmar ett gott nytt år.


Loppisen i bystugan öppen på söndagar mellan 
kl. 14-16.


Vi finns även på facebook   

Den 18 februari anordnas en resa till biografmuseet i Säter. Besöket startar kl 1400 vid muséet. Föreningen betalar för besöket.  Adressen är Järnvägsgatan 22. Anmälan kan göras till Anita Fredrikssson , tel. 0240-26260 eller 070-7444104, detta för att vi skall få en uppfattning om hur många som kommer. Samåkning om så onskas får ordnas av var och en. Väl mött till en trevlig eftermiddag.
StyrelsenCopyright © 2013. All Rights Reserved.