Byvandring på valborgsmässoafton

Vintern rasar ut – även under rådande Pandemi-uppehåll där uppskattade traditioner som Valborgsmässofirandet vid Äventyrsgruvan ställts in. Hembygdsföreningen i Tuna-Hästberg vill härmed bjuda in till en kväll där vi på ett annorlunda sätt välkomnar ljuset tillbaka i väntan på vaccination och restrektionslättnader. Valborgsmässoafton den 30 april klockan 20:00 uppmanas alla som vill och kan att …

Byvandring på valborgsmässoafton Läs mer »