Byvandring på valborgsmässoafton

Vintern rasar ut – även under rådande Pandemi-uppehåll där uppskattade traditioner som Valborgsmässofirandet vid Äventyrsgruvan ställts in.

Hembygdsföreningen i Tuna-Hästberg vill härmed bjuda in till en kväll där vi på ett annorlunda sätt välkomnar ljuset tillbaka i väntan på vaccination och restrektionslättnader.

Valborgsmässoafton den 30 april klockan 20:00 uppmanas alla som vill och kan att tända marschaller längs sin del av vägen i byn. Hembygdsföreningen tänder marschaller vid Bystugan.

Givetvis tänker vi på säkerheten och eventuell brandrisk, samt att hålla avstånd om vi är fler som tar en promenad genom den upplysta byn.

Väl mött sköna Maj!

 

/Styrelsen Tuna-Hästbergs Hembygdsförening