Hembygdsföreningens årsmöte den 19 juni

Medlemmarna kallas till hembygdsföreningens årsmöte lördagen den 19 juni kl 14:00 i Folkets Park. Agenda: 1 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 2 Val av protokolljusterare och rösträknare. 3 Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst. 4 Fastställande av dagordning. 5 Styrelsens verksamhetsberättelse. 6 Styrelsens kassaredogörelse. 7 Revisionsberättelse. 8 Fastställande av resultat- och balansräkning. 9 …

Hembygdsföreningens årsmöte den 19 juni Läs mer »