2018-03-16

Jag har pratat med regionchefen för IP-only och han meddelade att arbetet i vår region har legat nere p.g.a. lite meningsskiljaktigheter med Ludvika kommun. Arbetet skall enligt uppgift nu starta upp igen.
Avtalen som var och en skrivit på vid beställningen kan vi, om vi vill, säga upp kostnadsfritt då IP-only inte hållit sin del av avtalet och meddelat byggbeslut inom 6 månader. Jag tycker vi avvaktar då det i dagsläget inte finns något alternativ. Skulle det dyka upp något så kan vi hoppa på det tåget.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *