Vandringstur i Äventyrsgruvan den 11 jan kl 11:00

Äventyrsgruvan erbjuder hembygdsföreningens medlemmar och boende i Tuna-Hästberg med angränsande byar och samhällen till en vandringstur som bland annat tar oss till den nya scenen på 80 m djup. För mer detaljerad beskrivning av vandringsturen, se www.aventyrsgruvan.se. Ett deltagarkrav är att Ni måste klara att gå ner och upp i den 110 m långa trappan. (höjdskillnad 80 m). Turen erbjuds till ett specialpris 100 kr per person (normalpris 250 kr). Barn under 15 år betalar 50 kr. För att få detta pris görs anmälan till info@tunahastberg.se senast den 9 januari. Betalning med swish till 076-786 62 94 (Per-Åke Hellman) som också kan svara på ytterligare frågor kring detta arrangemang.