Uppskattad vandringstur i Äventyrsgruvan den 11 januari

Det var stor tillslutning, 41 deltagare, vid vandringsturen för hembygdsföreningens medlemmar den 11 januari. Etablerade bybor och  många före detta bybor fick chansen att träffas. Äventyrsgruvans ordförande Stefan Olsson och guiden Michael Pettersson visade bland annat den nybyggda scenen på 80 metersnivån samt dykbryggan där det var full aktivitet. Besöket i gruvan avslutades med fika i konferensrummet.

Fika i värmerummet ingår i vandringsturen