Öppet hus och årsmöte i bystugan lördag den 20 maj

Årets årsskrift är klar och kommer att delas ut med början kl 13. Årsmötet börjar kl 14 och följs av en presentation av Äventyrsgruvans verksamhetschef om den förestående renoveringen av maskinhuset. Därefter kaffe och fortsatt utdelning av årsskrifter. Loppis hålls öppet under eftermiddagen. Har Du något att skänka går det bra att ta med till loppis.