FIBER – Information från mötet med Borlänge kommun och Borlänge energi

Hej!

Här kommer lite mer information om fiber i Tuna-Hästberg.
 
Tisdag den 1/12 höll Borlänge Kommun ett digitalt möte med byföreningar i kommunen där vidare utbyggnad av fiber diskuterades.
 

Deltog gjorde

Karin Örjes, vice ordförande i kommunstyrelsen
Ronny Beyer, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden
Borlänge Energi
Gabriel Barrioz, planchef
Ahmed Ibrahim, samhällsplanerare
 
Syftet var att få synpunkter från boende på landsbygden, diskutera finansiering och få med Borlänge Energis planer. Det märktes att äntligen har Borlänge Kommun förstått sin roll i bredbandsutbyggnaden i kommunen. Hittills har man lagt över ansvaret helt på Borlänge Energi som byggt på affärsmässiga grunder, man behöver ett visst underlag av kunder på ett område för att intäkterna ska täcka kostnaderna på några års sikt. När man kommer längre ut i kommunen så får man svårare att få ihop den kalkylen då det är längre mellan husen, markförhållandena är sämre med sten och berg etc. För att kunna bygga ”längst ut” behöver kommunen vara med och stötta och ta beslut om vidare utbyggnad.
 
Vi uppfattade i alla fall mötet som positivt och att kommunen kommer att börja jobba med frågan snarast möjligt. Borlänge Energis plan är att börja med Idkerberget och Tuna-Hästberg under 2021. Dock är intresset väldigt lågt i Idkerberget så vår fundering under mötet var om vi blir bromsade tack vare att Idkerberget är med i samma område. Planen blev då att börja i Tuna-Hästberg ändå. Förmodligen kommer intresset att öka i Idkerberget om det börjar byggas i Tuna-Hästberg.

 

Hur gör vi?

Jag har hört mig för hur det går i Rämsbyn där IP-Only började ansluta hus i somras. Husen är anslutna men det finns ingen fiber till byn utan det blir en sjökabel som ska läggas från Morberget.
Inga tillstånd för sjökabeln eller för kabeln som ska gå vidare till Tuna-Hästberg är sökta. Tidplanen som vi fick av IP-only känns inte rimlig (De skulle vara klara med Tuna-Hästberg november 2021) vilket gör att det är svårt att lita på dem. Skulle de köra samma sätt hos oss kan det innebära att vi får en fiberdosa monterad nästa år men när den fungerar och vi kan beställa tjänster kan ta mycket längre tid. Vi kan ju så klart inte välja någon annan leverantör då heller.
Det kändes positivt efter mötet med Borlänge Kommun och Borlänge Energi. Det spåret känns även mycket stabilare än IP-Only.
Det är många i byn som anmält intresse hos Borlänge Energi. För er som inte anmält intresse än kan göra det här.
 
Det är så klart valfritt att välja men med tanke på vad som kom fram på mötet förordar vi Borlänge Energi.
 
Så jobbar vi på för fiber 2021….
 
Har ni frågor eller funderingar så hör gärna av er.
 
Marcus Wahlén
marcus.wahlen@hotmail.com
070-292 37 92
 
Mats Rusback
mats.rusback@gmail.com
070-263 36 22